Over Ons

Wij zijn Stichting KampenInclusief, onze naam zegt al dat wij ons in gaan zetten voor een inclusief Kampen.

Dit heeft enige verduidelijking nodig; graag willen we de Kamper bewoners met elkaar verbinden door woord en daad.

Met elkaar in gesprek komen, maar ook met elkaar onze ervaringen delen. Bijvoorbeeld over hoe de straatinrichting aangepakt kan worden, met zo min mogelijk drempels of obstakels. 

Of hoe verlichting niet voor onrust zorgt. Daarnaast hebben wij lijntjes met de gemeente waarbij we met elkaar als ervaringsdeskundigen kunnen fungeren. Want wie of wat je ook bent jouw mening telt. En alleen samen kunnen we Kampen inclusief maken. En met inclusief bedoelen we dat iedereen mee
kan doen!

 

Het bestuur van de Stichting van dit jaar, 2022, bestaat uit Yvonne Hofman-Klinge als voorzitter, Marianne Wiersma als secretaris en Emil de Boer als penningmeester.